Swedish

Södra Islands sjukvårdsdistrikt

DISTRIKTET OMFATTAR 20 000 INVÅNARE

Förenad distrikt, ökade möjligheter

Hålsovårdsministeriet bestämde att vårdscentralerna på södra Island skulle förenas med sjukhuset i Selfoss till ett distrikt. Den 1 september 2004 skapades Södra Islands sjukvårdsdistrikt (HSu), med upptagningsområde som omfattar 20.000 invånare. Detta innefattar sjukhuset i Selfoss med 62 platser, Sogn,  och Litla Hraun, islands största fångvårdsanstalt med 80 fångar. Totalt finns det runt 230 tjänster vid HSu. Magnus Skúlason är chef för HSu.
Förbättrad hälsovård
HSu kommer att förbättra hälsovården i området och man räknar med att enstaka tjänster kommer att förstärkas. Med en institution finns det möjligheter att samordna jourtjänsterna, förbättra personalen samarbete och ge invånarna ökad service.

Ett samordnat sjukvårdsdistrikt minskar administrations- och driftskostnader och ger möjlighet att lägga mera resurser på nya områden och förbättra arbetsmiljön för personalen.

På sjukhuset i Selfoss finns det avdelningar för intermedicin, kirurgi, gynekologi, förlossning, anestesiologi, ÖNH, geriatri och röntgen, mottagning för hjärt- och kärlsjukdomar, barnavård, ögonsjukdomar, rehabilitering, laboratorium,och utbildning för studerande inom hälsosektorn

8 VÅRDSCENTRALER

Inom HSu´s distrikt finns det 8 vårdcentraler. I Selfoss, Hveragerði, Þorlákshöfn, Laugarás, Hella/Hvolsvöllur, Vik i Mýrdal och Kirkjubæjarklaustur.

På alla vårdcentralerna finns det primärvård särskilt inriktad på förebyggande sjukvård och patientutbildning, akut- och jourverksamhet, skolhälsovård, hemsjukvård, MVC och BVC, sjuksköterskemottaging och barn- och familjeterapi.

Dessutom finns specialistmottagningar hos ÖNH, ögon- och barnläkare och utbildning inom hälsovården.

FRAMTIDSVISIONER

HSu´s målsättningar är:

-att nå possitiva effekter av ett förenat distrikt

– att anpassa verksamheten efter invånarnas behov och göra sjukvården gynnsammare för boende på södra Island.

– att höja kvaliteten på sjukvården i distriktet och anpassa arbetet efter områdets storlek och antal invånare.

– att bli en ambisiös, framåtsträvande och eftertraktad arbetsplats med uppmuntrande arbetsmiljö.

– att arbeta med utbildning inom organisationen i samarbete med andra utbildningsinstitut och på detta sätt skapa en stark grund för lokal verksamhet.

SJUKHUSET I SELFOSS BYGGS UT
Arbetet med tillbyggnaden av sjukhuset började hösten 2004 och första delen skall var klar i 2008.

Nybyggnaden innefattar sjukhem med 40 sängplatser, vårdcentral, arbetsterapi och sjukgymnastik

Södra Islands sjukvårdsdistrikt
Sjukhuset i Selfoss tel: 480 5100
Vårdcentralen i Selfoss tel: 480 5100
Vårdcentralen i Hveragerði tel: 480 5250
Vårdcentralen i Þorlákshöfn tel: 480 5240
Vårdcentralen i Laugarás tel: 480 5300
Vårdcentralen i Hella  tel: 480 5330
Vårdcentralen i Hvolsvöllur tel: 480 5330
Vårdcentralen i Vik tel: 480 5340
Vårdcentralen i Kirkjubæjarklaustur tel: 480 5350