Þjónusta

Hraunbúðir

 Hjúkrunar- og dvalarheimilið Hraunbúðir var tekið í notkun 1974. Ríkið ráðstafar Hraunbúðum heimild til að reka þar ákveðin fjölda hjúkrunar- og dvalarrýma auk fjárheimilda til rekstursins. Rekstur heimilisins fór yfir til Heilbrigðisstofnunar Suðurlands 1. maí 2021.  Heimild er fyrir 29 hjúkrunarrýmum, þar af 1 hvíldarrými og 8  dvalarrýmum. Að auki hefur Hraunbúðir heimild fyrir 10 dagdvalarrýmum.

Hjúkrunarrými er fyrir þá sem eru verulega veikir en dvalarrými fyrir þá sem þurfa minni umönnun. Á heimilinu starfa hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar auk ófaglærðs starfsfólks. Læknir kemur reglulega og þjónustar heimilismenn.

Fullkomið eldhús er á Heilbrigðisstofnun Suðurlands og þaðan kemur allur matur sem framreiddur er í matsal Hraunbúða.

Fjölbreytt tómstundastarf er á Hraunbúðum, s.s vikulegur upplestur, mánaðarlegar myndasýningar, boccia, heimsóknir leikskólabarna, söngstundir og ýmsar vikulegar uppákomur.  Föndurstofa er opin kl 13-16 alla virka daga (og þar er fólk sem aðstoðar heimilismenn og aðra sem mæta í föndrið).  Einnig er leikfimi og heitir bakstrar hjá íþróttakennara alla virka daga kl. 8-10.30.

 

Til að komast á biðlista eftir hjúkrunar- og dvalarrými þarf að sækja um til færni- og heilsumatsnefndar Suðurlands.

Ekki er heimild til að taka einstakling inn á Hraunbúðir nema með samþykki færni-og heilsumatsnefndar.

 

Í Vestmannaeyjum eru að auki heimild frá ríkinu fyrir 7 hjúkrunarrýmum Heilbrigðisstofnun Suðurlands í Vestmannaeyjum til viðbótar við þau 29 sem eru á Hraunbúðum. Inntaka á þau rými eru háð sömu skilyrðum og nefnd eru hér að framan.

 

Eyðublöð má nálgast á www.landlaeknir.is , eða á heimasíðu HSU