Sjúkraflutningar í Árnessýslu

Vegna umfjöllunar í fjölmiðlum síðustu daga varðandi breytingar á sjúkraflutningum í Árnessýslu telur Heilbrigðisstofnun Suðurlands nauðsynlegt að eftirfarandi upplýsingar komi fram.


Sú næturvakt, sem til stendur að breyta í bakvakt frá og með 1. mars nk., var sett á 1. júní 2008 og hefur því eingöngu verið til staðar í 1 ½ ár. Fram til þess tíma hafði verið mikil fjölgun sjúkraflutninga í nokkur ár og var því talið nauðsynlegt að setja þessa vakt á. Á fyrstu átta mánuðum þessa árs hefur hins vegar orðið mikil fækkun sjúkraflutninga miðað við sömu mánuði á árinu 2008. Um nætur hefur sjúkraflutningum fækkað um rúmlega 20 % og hafa því verið færri en sömu mánuði á árunum 2007 og 2008. Þessi breyting gaf því fullt tilefni til að færa skipulag sjúkraflutninga í sama horf og var fyrir 1. júní 2008, en þá var þessi þjónusta talin vera til fyrirmyndar og með því besta sem gerðist á landinu.


 

Við þær kröfur, sem nú eru gerðar varðandi hagræðingu og lækkun útgjalda í heilbrigðisþjónustunni verður að horfa til þjónustunnar í heild og meta hvaða þjónustu eru brýnast að verja. Heilbrigðisstofnunin þarf að gera margvíslegar ráðstafanir til að lækka reksturskostnað á næsta ári. Framangreind breyting á vaktafyrirkomulagi sjúkraflutninga er einungis ein af mörgum, sem þarf að gera á rekstri stofnunarinnar.