Rekstur Heilbrigðisstofnunar Suðurlands 2010

Starfsemi Heilbrigðisstofnunar Suðurlands (HSu) á árinu 2010 gekk vel þrátt fyrir ýmsa erfiðleika. Stofnuninni var gert að draga saman útgjöld um 130 m.kr. eða um 6,7 % frá árinu 2009. Skv. bráðabirgðaniðurstöðu er útlit fyrir að það hafi tekist og, að reksturskostnaður stofnunarinnar verði í samræmi við fjárlög ársins

Verulegur árangur náðist t.d. í innkaupum og notkun á ýmsum rekstrarvörum, lyfjum og rannsóknum. Kostnaður við ýmsar rekstrarvörur lækkaði um 15 % frá fyrra ári, þar af lyfjakostnaður um 17 %, og rannsóknum fækkaði um 12 %. Þessi árangur er til viðbótar við verulegan árangur í þessum málum á árinu 2009.


Heildarvelta ársins 2010 var um 2.455 m.kr., þar af nam rekstrarframlag ríkisins 2.065 m.kr. eða um 85 % af heildarkostnaði.


Stærsti kostnaðarliðurinn var launakostnaður, Hann var um 1.780 m.kr. Annar kostnaður var 658 m.kr. og sértekjur 389 m.kr.


Það er því full ástæða til að þakka öllu starfsfólki stofnunarinnar fyrir frábært starf á árinu. Með samstilltu átaki tókst að ná verulegum sparnaði á ýmsum þáttum í rekstri stofnunarinnar og halda rekstri hennar innan ramma fjárlaga.