Heimahjúkrun

 Markmið heimahjúkrunar er að veita einstaklingshæfða, markvissa, árangursríka og faglega heimahjúkrun, með það að markmiði að gera þeim, sem þjónustunnar njóta, kleift að búa heima við sem eðlilegastar aðstæður þrátt fyrir veikindi, heilsubrest eða öldrun.
Við heimahjúkrun starfa hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar eftir því hver þörfin er í samvinnu við heimilslækna.  Mikið samstarf er einnig við félagsþjónustu og veitendur annarar stoðþjónustu.
Beiðni um heimahjúkrun getur komið frá sjúklingi sjálfum, aðstandendum, sjúkrahúsum eða öðrum stofnunum.

Eftir að óskað hefur verið eftir heimahjúkrun, kemur hjúkrunarfræðingur í vitjun, metur hjúkrunarþörf og skipuleggur þjónustuna í samvinnu við einstaklinginn, heimilislækni og aðstandendur.
Ákvörðun um að veita heimahjúkrun byggist mati hjúkrunarfræðings sem byggt er á upplýsingasöfnun. Áhersla er lögð á að meta hvort og hvernig heimahjúkrun mun bæta/styðja við heilbrigði einstaklingsins og fjölskyldu hans. Mat og útvegun hjálpartækja frá Tryggingastofnun s.s. baðbretti, göngugrindur og fl.


Starfið felur í sér fjölbreytta umönnun, andlega og líkamlega þar sem aðtoð er veitt við það sem einstaklingurinn getur ekki sjálfur. Sú færni sem einstaklingurinn hefur þegar heimahjúkrun kemur að honum er viðhaldið ásamt því að reyna að bæta við hana. Haldið er utan um og yfirsýn höfð yfir þá þjónustu og meðferð sem einstaklingurinn fær auk þess að skipuleggja, skrá og framfylgja þeirri hjúkrunaráætlun sem lögð er til grundvallar í            meðferð einstaklingsins
Heimahjúkrun býður ekki upp á þjónustu er felur í sér fasta viðveru eða yfirsetu, slíkt kemur frá félagsþjónustu sem er á vegum sveitarfélagsins.
Starfsfólk heimahjúkrunar metur hversu lengi skjólstæðingur þarfnast þjónustu þeirra. Útskrift er ákveðin í samráði við einstaklinginn og aðra þá sem að málinu koma. Lögð er áhersla á að þótt einstaklingurinn sé formlega útskrifaður, geti hann alltaf haft samband við heimahjúkrun, ef á þarf að halda.


Vinnutími hjúkrunarfræðinga er að öllu jöfnu dagvinna frá kl. 8 – 16 virka daga. Kvöld og helgarþjónusta er í formi léttrar hjúkrunar sem er á valdi sjúkraliða. Sértæk þjónusta hjúkrunarfræðinga er alla jafna  ekki í boði nema í undantekningatilfellum og þá í skemmri tíma, svo sem við alvarleg tímabundin veikindi og við líknandi meðferð þegar skjólstæðingur óskar eftir að fá að deyja heima.


Heimahjúkrun er skjólstæðingum að kostnaðarlausu og eiga allir aldurshópar jafnan rétt til hennar.


Verkefnastjóri heimahjúkrunar er: Steinunn Birna Svavarsdóttir, hjúkrunarfræðingur